Ragnar minns - vidare..

Publicerad 2022-08-02 11:15
Ragnar
OV byggdes inte på en dag - Ragnar minns och berättar
Ragnar Lindqvist är en av de personer som mest gjort avtryck i OV Helsingborg. Med sitt mjuka men målmedvetna ledarskap, förde han in OV i handbollens finrum och med en växande ungdomsverksamhet, representationslag på minst Allsvensk nivå en Beachhandbollsturnering, blev plötsligt OV Helsingborg en förening att räkna med i den svenska handbollsmyllan. och en Under sina år som ordförande, satte Ragnar en stor prägel på föreningen och har med sitt engagemang starkt bidragit till vad OV Helsingborg är idag. Vi bad Ragnar att sätta ord på den här resan och i några kommande informationsbrev. Tidigare har ni kunnat ta del av Ragnars historiebeskrivning och är kommer fortsättningen:.

Samtidigt som räddningsaktionen med Sergo och andra nytillskott genomförts hade Joakim Radermacher, en tidigare Olympic/Viking-spelare med landslagsmeriter, genom sitt deltagande i den nybildade marknadsgruppen ombetts att utarbeta ett förslag till en långsiktig strategiplan för OV. Planen, liksom målsättningar och värderingar, ventilerades och till slut bestämdes att fastställa planen; dock med ett viktigt undantag. Jocke menade att det tar 15 år att bygga en elitklubb, men inga ideella ger sig in i ett 15-årsprojekt. Vi antog målsättningar och värderingar, som alltjämt idag är vägledande, men strukturerade istället en femårsplan med tydliga aktiviteter och målsättningar; tex att starta en större turnering, anställa klubbchef m.m. Denna 5-årsplan kom sedan att revideras varje år och inte utan stolthet kan konstateras att i princip varje målsättning efter hand uppnåddes - mer eller mindre väl.Med nytt kontrakt för herrlaget, ny optimism, ökat intresse från partners och med planen som grund igångsattes sedan arbetet med att skapa grunderna för dagens OV. Ja, namnet är en särskild historia. Några av oss som anslöt till de ideella krafterna hade inga anknytningar till vare sig Olympia eller Vikingarna och tyckte att namnet Olympic/Viking var en sämre kompromiss. Dessutom fanns i namnet ingen anknytning till Helsingborg, vilket ju staden rimligen borde vara intresserat av. Klubbens ungdomar sa "OV". Någon mamma frågade på läktaren vem på plan som var Ove så OV, som vittnar om historien, och Helsingborg blev naturligt att sammanföra till klubbens nya namn; särskilt som det åtföljdes av ett ekonomiskt bidrag från staden. Det var välbehövligt och bidrog till det över allt annat viktiga målet att sanera klubbens då höga skuldsättning. Det nya klubbnamnet antogs 2006 och därav den ännu levande s.k. "2006-klubben" som utgörs av företag som med hjärtat vill stödja klubben med en årlig peng. I samma stund ändrades klubbens logga för att därigenom markera starten på något nytt. V:et i OV kom att peka uppåt och den vägen har OV tagit sedan dess.

"Ja, se pengar" som den folkkäre artisten Thore Skogman sjöng i en schlager för många år sedan. Det var uppenbart att OV måste öka sina intäkter för att kunna göra de satsningar som erfordrades för att, enligt den antagna planen, kunna bli en elitklubb. Den nya marknadsorganisationen bidrog mycket till att skapa förhoppningar om ökade intäkter. Samtidigt var det viktigt att skapa en organisation som administrativt kunde etablera rutiner och arbetsmodeller i den dagliga verksamheten. Ett stort steg i den riktningen togs när Per-Thomas Wall, mer känd som PT, accepterade att under 2006 bli klubbchef på deltid till en högst rimlig lön. PT fick inte rollen på grund av sina egna handbollsmeriter för de var och är obefintliga även om han numera lärt sig var M 9 spelar och skjutit en straff i OV Beachhandboll. PT hade dock ett genuint idrottsintresse och var bl.a. en mycket duktig tennisspelare. Detta intresse och bakgrunden som VD för företag gjorde att han med stort engagemang bidrog till att skapa de rutiner, strukturer och arbetsmodeller som erfordrades för att kunna bygga en elitklubb. PT var ömsom på deltid och ömsom på heltid klubbchef fram till 2013. Han inrättade sin omfattning på tjänsten efter klubbens ekonomi men halvtid blev stundtals obetald heltid som så ofta i idrottsvärlden. Han var således klubbchef under en ekonomiskt tung period i OV:s historia och mer om den följer.

"Ja, se pengar"- vi var alla överens om att ytterligare insatser erfordrades för att öka attraktionskraften hos företagspartners. Efter en idé från nuvarande HIF-ordföranden Kjell Jacobsson, som då var engagerad i OV:s marknadsgrupp, skapades OV Biznet, klubbens företagsnätverk. En föregångare till OV Biznet var de s.k. konferensdagar som tidigare arrangerats med intressanta gäster såsom Magdalena Forsberg, då alla fick lära sig vad träning innebär, och Bengt "Bengan" Johansson, skapare av det så folkkära landslaget "Bengan Boys". OV Biznet etablerades under säsongen 2006/07 med kanske 20‑25 gäster före varje hemmamatch och har allt sedan dess fortsatt att utvecklas med nätverksträffar före matcher, luncher med cirka 100 deltagare och andra spännande arrangemang; t ex som under pandemin med det digitala programmet "Carlen Kitchen". Innovationsförmågan och nyskapandet har varit en framgångsfaktor Det har genom åren varit många väldigt spännande föredragshållare vid dessa träffar som blivit mycket populära och inneburit att OV kunnat erbjuda sina partners så mycket mer än handbollsupplevelser och en skylt i hallen. Som ett resultat av detta långsiktiga arbete har, i runda tal, ett 100-tal företag varit med i OV Biznet varje säsong och därmed skapat en bra sponsor-och intäktsbas för klubben. Intäkterna från sponsring har också ökats betydligt och är i nuläget helt avgörande för klubbens fortsatta satsningar. Avgörande betydelse för denna utveckling kan tillskrivas mångårige ordföranden i marknadsgruppen, Pär Landin, vars otroliga engagemang och driv fått marknadsgruppen att leverera enligt plan år efter år. Ve den i gruppen som inte infriade sin budget och gjorde någon det fick vederbörande omedelbart en ny och betydligt högre budget. Pärs driv låg bakom mycket av OV:s ekonomiska sanering under en period när verksamheten också växte inom alla grupper och har mycket starkt bidragit till att OV idag har en sund ekonomi. Nog minns många som var med kampen om vem som kunde ordna den mest nordligaste sponsorn - Norrlandspall ledde länge men är nu besegrat av Polarbröd- ett utslag av Pärs ambition att alla företag i Sverige skulle bli partner till OV. Det finns och har funnits många värdefulla partners till OV och alla bör uppmärksammas för stödet till klubben; dock kan särskilt nämnas familjen Selerup och deras företag Beulco Armatur som i decennier varit en trogen partner till OV. Dessutom hade Helsingborgs Dagblad en väsentlig betydelse då dess dåvarande VD Lars Svensson insåg betydelsen av att som lokal tidning stötta det lokala föreningslivet och initiativ. OV fick bl.a. gott stöd av HD i samband med etableringen av OV Beachhandboll.

Mats Svensson - Ragnar Lindqvist
Vår Huvudpartner
Officiell Hotellpartner
Officiell Partner – IT/Data
Md ov puff ovklader linje 230x175
Md handbollsligan
Md has logo 1
Md md idrottens bingo 250x120
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub