Ov banner dam herr weboriginal

Om OV i samhället

OV Helsingborg har under många år haft ett betydande samhällsengagemang präglat av en omfattande verksamhet för barn och ungdomar. I denna ingår även sociala aktiviteter utanför den egna verksamheten i form av bland annat skol- och fritidshandboll, träning för funktionshindrade och turneringen OV Beachhandboll.

Häri inbegrips även deltagande i miljöprojektet "Ren stad", handbollsträningar för skolklasser och andra aktiviteter som positivt påverkar barns och ungdomars utveckling, fostran och hälsa.

OV i samhället baseras på OV:s värdegrund om "Handboll för alla" och OV:s sedan länge antagna värderingar.

OV vill göra en insats i samhället och dessutom sträva efter en bra kombination av ideellt baserad breddverksamhet, för i huvudsak barn och ungdomar, med en satsning på elitlag för damer och herrar. Vi är övertygade om att det går att bygga en sund och balanserad idrottsklubb med dessa målsättningar – allt enligt handbollens grundvärderingar.

Inom ramen för OV i samhället bedrivs ett antal olika aktiviteter. Dessa beskrivs översiktligt via länkarna i menyn.

Vårt senaste projekt inom OV i samhället är ett omfattande socialt projekt över tre år i utsatta stadsdelar i Helsingborg. Projektet är finansierat av Allmänna Arvsfonden, med ett kompletterande stöd från Helsingborgs stad. Projektet benäms "Handbollsskola för alla – mot utanförskap och för integration".

OV bygger således vidare på sitt stora samhällsengagemang.

Kom med i gemenskapen!

Partners till OV i samhället

Vi stödjer OV i samhället

Folder om OV i samhället

Nyheter via RSS
Levererat av MyClub