Ov banner03 200601

Medlems- & licensavgifter 2021/22

MEDLEMSAVGIFT
Medlemsavgiften skall betalas senast angivet förfallodatum för ett godkänt medlemskap. Endast spelare med betald medlemsavgift kommer att tas ut för matchspel. Erlagd medlemsavgift återbetalas ej.


LICENSAVGIFT
Spelare som är 15 år eller äldre skall även betala licensavgift. Denna skickas ut på separat faktura till dem som berörs. Endast spelare med betald licensavgift kommer att tas ut för matchspel samt får ut ersättning från klubbens försäkring i händelse av skada/olycka. Erlagd licensavgift återbetalas ej.


ÖVRIG INFORMATION
Spelare i OV Helsingborg får även mot uppvisande av medlemskort fri entré på OV:s hemmamatcher i herr och damserierna, dock begränsat till sektion G och H i Helsingborg Arena.

Kategori
Ålder
Födda Medlemsavgift
Licensavgift
Anmärkning
Seniorer 20 år +
1991-2001 1900 kr 300 kr
Senior Motion 30 år +-1991 1100 kr 300 kr Trim SM
Juniorer
17-19 år
2002-2004 1800 kr 300 kr
A-ungdom
15-16 år
2005-2006 1800 kr 300 kr
B-ungdom
13-14 år
2007-2008 1800 kr 0 kr

C-ungdom
11-12 år
2009-2010 1700 kr
0 kr

D-ungdom
9-10 år
2011-2012 1600 kr
0 kr

Handbollsskolan
7-8 år
2013-2014 1100 kr 0 kr

Bollförskolan
1-6 år
2015-2020 900 kr
0 kr

Familj -- 3000 kr - Alla medlemmar måste vara skrivna på samma adress
Ledare
-
- 300 kr
-

Aktivt barn till ledare
-
2004-2020 200 kr
-
Barnet måste vara mellan 1 och 17 år
Supporter -- 500 kr 0 kr Berättigar inte till fritt inträde
Anställd adm. personal -- 300 kr 0 kr
Md biljett online
Vår Huvudpartner
Officiell Hotellpartner
Officiell Partner – IT/Data
Md has logo 1
Md ov puff ovklader linje 230x175
Md md idrottens bingo 250x120
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub