Ov helsingborg banner 2023 1170x330

Medlems- & licensavgifter 2023/24

MEDLEMSAVGIFT
Medlemsavgiften skall betalas senast angivet förfallodatum för ett godkänt medlemskap. Endast spelare med betald medlemsavgift kommer att tas ut för matchspel. Erlagd medlemsavgift återbetalas ej.


LICENSAVGIFT
Alla aktiva spelare som är 15 år eller äldre måste betala licensavgift för att omfattas av Gjensidiges olycksfallsförsäkring i händelse av skada på träning eller match. Endast spelare som betalat licensavgiften kommer att tas ut för matchspel samt får ut ersättning från olycksfallsförsäkringen. Erlagd licensavgift återbetalas ej. Alla aktiva spelare som är 14 år eller yngre är kollektivt försäkrade, därför tas ingen licensavgift ut för dessa spelare.

Mer information om vad försäkringen innehåller samt hur man anmäler skada hittar du på Gjensidiges hemsida.


ÖVRIG INFORMATION
Spelare i OV Helsingborg får även mot uppvisande av medlemskort fri entré på OV:s hemmamatcher i herr och damserierna, dock begränsat till sektion G och H i Helsingborg Arena.

Kategori
Ålder
Födda Medlemsavgift
Licensavgift
Anmärkning
Seniorer 20 år +
-2003 2350 kr 300 kr
Senior Motion

1250 kr 300 kr Div 3
Juniorer
17-19 år
2004-2006 2250 kr 300 kr
A-ungdom
15-16 år
2007-2008 2100 kr 300 kr
B-ungdom
13-14 år
2009-2010 2000 kr 0 kr

C-ungdom
11-12 år
2011-2012 1900 kr
0 kr

D-ungdom
9-10 år
2013-2014 1800 kr
0 kr

Handbollsskolan
7-8 år
2015-2016 1400 kr 0 kr

Bollförskolan
1-6 år
2017-2022 1200 kr
0 kr

Familj -- 3600 kr - Alla medlemmar måste vara skrivna på samma adress
Ledare
-
- 300 kr
-

Aktivt barn till ledare
-
2006-2022 300 kr
-
Barnet måste vara mellan 1 och 17 år
Stödmedlemmar -- 500 kr 0 kr Berättigar inte till fritt inträde
Officiell Huvudsponsor
Officiell Hotellpartner
Officiell Partner – IT/Data

VINSTNUMMER

TORSDAG 25/1 ⋅ 21030
LÖRDAG 27/1 ⋅ 20877
FREDAG 9/2 ⋅ 02407
LÖRDAG 10/2 ⋅ 04158

Md has logo 1
Md md idrottens bingo 250x120
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub