Styrelse och valberedning

Styrelsen

Styrelsen i OV Helsingborg har det övergripande ansvaret för klubbens verksamhet och fastställer klubbens målsättningar, policies och ekonomiska ramar samt lämnar förslag till årsmötet avseende medlemsavgifter. Styrelsen väljs på årsmötet efter förslag från klubbens valberedning.

Styrelsen har det övergripande ansvaret för klubbens verksamhet och sammanträder enligt ett fastlagt schema eller när det behövs. På styrelsemötena går man igenom klubbens resultat, hur verksamheten fungerar samt särskilda ärenden. Klubbens målsättning och strategi behandlas under budgetarbetet som sker under våren. Slutlig budget fastställs under juni månad och träder ikraft vid budgetårets början 1 juli.

Styrelsen fastställer klubbens målsättningar, policies och ekonomiska ramar samt lämnar förslag till årsmötet avseende medlemsavgifter.

I styrelsearbetet deltar klubbchef, ungdomsansvarig samt representanter från klubbens olika verksamhetsgrupper. En sammanfattning av det som behandlats vid styrelsemöten skickas till föräldraföreningens representanter.

Styrelsen väljs på årsmötet efter förslag från klubbens valberedning. Årsmötet hålls i månadsskiftet augusti/september.

Valberedningen huvudsyfte är att rekrytera medlemmar till föreningens styrelse samt även löpande hålla kontakt med nuvarande styrelsemedlemmar. I andra hand arbetar också valberedningen med att rekrytera medlemmar till föreningens olika arbetsutskott.

Ordinare ledamot
070-977 78 27
Ordinare ledamot
0709-585019
Md bengt jonsson
Adjungerande ledamot
0703-512889
Ordinare ledamot
070-936 04 20
Ordinare ledamot
0703-918626
Adjungerande ledamot
0703-775189
Adjungerande ledamot
0707-173876
Ordinare ledamot
0708-214407
Md mats engblom
Adjungerande ledamot
042-148990
Sportchef Dam
0702-092749
Ordinare ledamot
0705-651843
Styrelsens ordförande
0709-777217
Ordinare ledamot
0705-488092

Valberedningen

Valberedningen huvudsyfte är att rekrytera medlemmar till föreningens styrelse samt även löpande hålla kontakt med nuvarande styrelsemedlemmar. I andra hand arbetar också valberedningen med att rekrytera medlemmar till föreningens olika arbetsutskott.

Valberedningens ordförande
0734-365454
Md sommarskola
Md ov puff lag traningstider 230x175
Md ov puff ovklader linje 230x175
Md ov puff partnererbjudande linje 230x175
Md ov puff nyhetsbrev linje 230x175
Md 320x160px mobilen
Md md idrottens bingo 250x120
Md kop biljett
ENDAST OV HERR I HANDBOLLSLIGAN
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub