Ov helsingborg banfner 2024 1170x330

Styrelse och valberedning

Styrelsen

Styrelsen i OV Helsingborg har det övergripande ansvaret för klubbens verksamhet och fastställer klubbens målsättningar, policies och ekonomiska ramar samt lämnar förslag till årsmötet avseende medlemsavgifter. Styrelsen väljs på årsmötet efter förslag från klubbens valberedning.

Styrelsen har det övergripande ansvaret för klubbens verksamhet och sammanträder enligt ett fastlagt schema eller när det behövs. På styrelsemötena går man igenom klubbens resultat, hur verksamheten fungerar samt särskilda ärenden. Klubbens målsättning och strategi behandlas under budgetarbetet som sker under våren. Slutlig budget fastställs under juni månad och träder ikraft vid budgetårets början 1 juli.

Styrelsen fastställer klubbens målsättningar, policies och ekonomiska ramar samt lämnar förslag till årsmötet avseende medlemsavgifter.

I styrelsearbetet deltar klubbchef, ungdomsansvarig samt representanter från klubbens olika verksamhetsgrupper. En sammanfattning av det som behandlats vid styrelsemöten skickas till föräldraföreningens representanter.

Styrelsen väljs på årsmötet efter förslag från klubbens valberedning. Årsmötet hålls i månadsskiftet augusti/september.

Valberedningen huvudsyfte är att rekrytera medlemmar till föreningens styrelse samt även löpande hålla kontakt med nuvarande styrelsemedlemmar. I andra hand arbetar också valberedningen med att rekrytera medlemmar till föreningens olika arbetsutskott.

Valberedningen

Valberedningen huvudsyfte är att rekrytera medlemmar till föreningens styrelse samt även löpande hålla kontakt med nuvarande styrelsemedlemmar. I andra hand arbetar också valberedningen med att rekrytera medlemmar till föreningens olika arbetsutskott.

Officiell Huvudsponsor
Officiell Hotellpartner
Officiell Partner – IT/Data

VINSTNUMMER

TORSDAG 25/1 ⋅ 21030
LÖRDAG 27/1 ⋅ 20877
FREDAG 9/2 ⋅ 02407
LÖRDAG 10/2 ⋅ 04158
LÖRDAG 16/3 ⋅ 00842
ONSDAG 20/3 ⋅ 00007

Md has logo 1
Md md idrottens bingo 250x120
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub