Ov banner dam herr weboriginal

OV:s organisation

Här får du kort information om OV Helsingborgs organisation och hur föreningens verksamhet är uppdelad i olika grupper.

Kansliet

Kansliet är hjärtat i föreningen och finns i vår klubbstuga på Mejerigatan 1 på Olympiaområdet i Helsingborg. Här jobbar elva personer med klubbens verksamheter, de olika projekten samt med administration.

Mer information:

Om kansliet och hur du kontaktar OV Helsingborg

Styrelse och valberedning

Styrelsen i OV Helsingborg har det övergripande ansvaret för klubbens verksamhet och fastställer klubbens målsättningar, policies och ekonomiska ramar samt lämnar förslag till årsmötet avseende medlemsavgifter. Styrelsen väljs på årsmötet efter förslag från klubbens valberedning. Årsmötet hålls i månadsskiftet augusti/september.

Mer information:

Om OV Helsingborgs styrelse och valberedning

Marknadsgruppen

Marknadsgruppen ansvarar för föreningens sponsorverksamhet. Gruppen träffas 4-6 gånger per år samt har regelbundna avstämningar däremellan. I samarbete med kansliet anordnar marknadsgruppen också nätverksträffar.

Mer information:

Om marknadsgruppen, vad den gör och vilka som är med

OV Beachhandboll

OV Beachhandboll går av stapeln i månadsskiftet maj/juni varje år och firar tio år 2017. Med 1 500 lag, 17 000 deltagare och 35 000 besökare på stranden Fria Bad i Helsingborg är det en av Sveriges största, och roligaste, turneringar i beachhandboll.

Turneringen är öppen för föreningar, motionslag, skolklasser samt företag och andra arbetsplatslag. OV Beachhandboll har även en klass för särskolor och en för personer med någon funktionsnedsättning. Handboll för alla med andra ord!

Mer information

OV Beachhandbolls webbplats
OV Beachhandboll på Facebook
Kontakta ansvariga för OV Beachhandboll

Ungdomsgruppen

Ungdomsgruppen ansvarar för klubbens barn-och ungdomsverksamhet.

Mer information:

Träningstider och kontaktpersoner för OV:s ungdomslag om du vill veta mer om ett visst lag.

Ledamot - Sportchef Ungdom
0709-585019
Md bengt jonsson
Ungdom och OV Beachhandboll
0703-512889
Md hampus kretz
Ungdomskonsulent
070-456 51 26

Sportgrupp Herr

Sportgruppen arbetar med allt praktiskt och sportsligt runt herrlaget så att spelarna har bästa möjliga förutsättningar.

Sportgrupp Dam

Sportgruppen arbetar med allt praktiskt och sportsligt runt damlaget så att spelarna har bästa möjliga förutsättningar.

Evenemangsgruppen

Evenemangsgruppen ansvarar för arrangemangen kring A-lagsmatcherna för Dam och Herr. Det innebär bland annat ansvar för bland annat entré, speaker och försäljning.

Md ov podden2
Ansvarig för evenemangsgruppen
070-692 62 90

Föräldranätverket

Föräldranätverket är länken mellan föreningen OV Helsingborg och ungdomsspelarnas föräldrar. Nätverket representerar föräldrarna i föreningens styrelse och verksamhetsgrupperna Ungdom, Handboll för alla och Marknad.

Mer information

Om föräldranätverket och praktisk information kring försäljningstillfällen med mera

Handbollsgymnasiet

På Filbornaskolan finns Helsingborgs idrottsgymnasium, där det går att kombinera handboll med gymnasiestudier.

Mer information

Om Helsingborgs idrottsgymnasium på Filbornaskolan

Nyheter via RSS
Levererat av MyClub