Ov helsingborg banfner 2024 1170x330

Skol- och fritidshandboll

OV Helsingborg tränar pojkar och flickor även utanför den egna ungdomsverksamheten. Det sker genom samarbete med skolor och fritidsgårdar. Denna verksamhet är i huvudsak inriktad mot barn i låg- och mellanstadiet men har under senare år utvecklats till att avse även högstadieskolor.

Inom ramen för OV's skol- och fritidshandboll bedrivs träning och bollekar under eller i omedelbar anslutning till skoltid. Det är oftast träningar som är inriktade på att få upp barnens intresse för handboll men också en hälsosamt och idrottsligt präglad uppväxt. Passen innehåller också teori och renodlad fysisk träning.

OV Helsingborg har under senare år bedrivit skol- och fritidshandboll i samarbete med skolor och fritidsgårdar på Dalhem, Drottninghög, Fredriksdal, Ramlösa och Elineberg samt med PeterSvenskolan. Omfattningen av verksamheten varierar år från år beroende på intresse hos skolor och fritidsgårdar samt OV's möjligheter att tillhanda ledare under eller i samband med skoltid.

OV Helsingborg har under många år samarbetet med Filbornagymnasiet och dess elever på handbollslinjen. Detta samarbete har innefattat medverkan i träningar och utbildningar samt funktionärskap under OV Beachhandboll.

OV Helsingborg samarbetar med tre stycken skolor som bedriver handboll på schemat. klicka på länkarna nedan för mer infomation.

PeterSvenskolan:

http://www.pysslingen.se/petersvenskolan1/om-oss/handbollsprofil/

Elinebergsskolan:

http://www.helsingborg.se/elinebergsskolan/

Handbollsgymnasiet Filbornaskolan:

http://www.helsingborg.se/filbornaskolan/riktigt-bra-utbildning-med-idrott-i-fokus-pa-filbornaskolan/helsingborgs-idrottsgymnasium/vara-idrotter/handboll/

Träning för personer med funktionsnedsättning

OV Helsingborg initierade under 2015 handbollsträning för funktionshindrade där barn och vuxna vid ett tillfälle i veckan fick möjlighet att pröva på handboll. OV har även initierat en särskild tävlingsklass i OV Beachhandboll endast för deltagare med funktionshinder.

Verksamheten är ännu i en uppbyggnadsfas där tillgång till halltider och ledare med särskild erforderlig utbildning varit en begränsande faktor.

För närvarande bedrivs träning en gång per vecka i Bergalidens gymnastiksal
Officiell Huvudsponsor
Officiell Hotellpartner
Officiell Partner – IT/Data

VINSTNUMMER

TORSDAG 25/1 ⋅ 21030
LÖRDAG 27/1 ⋅ 20877
FREDAG 9/2 ⋅ 02407
LÖRDAG 10/2 ⋅ 04158
LÖRDAG 16/3 ⋅ 00842
ONSDAG 20/3 ⋅ 00007

Md has logo 1
Md md idrottens bingo 250x120
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub