Ov helsingborg banner 2023 1170x330

Psykisk hälsa och välmående inom handboll

Publicerad 2023-09-25 11:13
Psykisk h lsa och v lm ende
Idag startar OV's nya projekt gällande välmående inom handboll som kommer genomföras tillsammans med Johan Ekengren , som arbetar på Högskolan i Halmstad och i Svenska Handbollförbundet. Träffarna kommer att belysa ledarskap och sunda idrottsmiljöer som kan gynna psykisk hälsa och välmående. Två begrepp som är grundläggande för att handbollsspelare ska fortsätta att vara aktiva och kunna prestera över tid. Upplägget syftar till att deltagarna får ökad förståelse för arbetet med att främja hälsa, välmående och prestation. Både hos sig själva och bland sina aktiva. Läs mer om projektet här.

Varför startar ni det här projektet? (Toni Johansson, idéskaparen bakom projektet svarar)

Det är ett viktigt ämne som blir mer och mer aktuellt. Bland annat kom Unicef med en uppmaning att det är dags att sätta psykisk hälsa på schemat i skolan och vi inom föreningslivet stöter på många ungdomar i vår vardag så vi kände att det var dags att forma en utbildning kring detta. Tack vare stöd från Svenska Handbollförbundet kan vi nu starta igång projektet som kommer innehålla regelbundna ledarträffar med Johan Ekengren, som arbetar på Högskolan i Halmstad och i Svenska Handbollförbundet.

Träffarna kommer att belysa ledarskap och sunda idrottsmiljöer som kan gynna psykisk hälsa och välmående. Två begrepp som är grundläggande för att handbollsspelare ska fortsätta att vara aktiva och kunna prestera över tid. Upplägget syftar till att deltagarna får ökad förståelse för arbetet med att främja hälsa, välmående och prestation. Både hos sig själva och bland sina aktiva.

Johan Ekengren är universitetslektor i tillämpad idrottspsykologi vid Högskolan i Halmstad och har sedan 2003 arbetat inom Svenska Handbollförbundet med idrottspsykologiska frågor. Johan har även en bakgrund som handbollstränare på både barn- och ungdom-, elit och landslagsnivå.

Varför är det viktigt att arbeta med psykisk hälsa i en förening? (Johan Ekengren, ansvarig för utbildningen svarar)

Psykisk hälsa är en betydande resurs under hela idrottskarriären och även livet efter idrottskarriären. Genom att belysa dessa frågor kan vi skapa förutsättningar för att fler aktiva söker sig till, stannar kvar och mår bra inom vår idrott.

Ledare som har en kunskap kring dessa frågor, samt en förmåga att kunna inhämta, förstå, utvärdera och använda sig av kunskapen kommer att kunna bidra till att skapa framgångsrika idrottare och en framgångsrik förening. Eftersom den miljö en förening skapar antingen kommer att ge näring till idrottares psykisk hälsa eller begränsa möjligheterna. Om miljön ger näring så växer idrottaren på flera olika sätt. På samma sätt som bristande psykisk hälsa blir ett hinder för till exempel effektivt beslutsfattande och försvårar för aktiva att hantera idrottens skiften och karriärövergångar.

Officiell Huvudsponsor
Officiell Hotellpartner
Officiell Partner – IT/Data

VINSTNUMMER

SÖNDAG 12/11 ⋅ 18349 ⋅ VINST: 980kr

Md has logo 1
Md md idrottens bingo 250x120
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub