F9
Ov banner03 200601

OVs Gröna Tråd


Vision - "OV Helsingborg ska vara en väl fungerande handbollsförening med bredd- & elitverksamhet både på dam- och herrsidan och ha en ungdomsverksamhet som uppfattas som ett föredöme i handbolls-Sverige".

För att nå vår sportsliga målbild av hur vi ska agera på handbollsplan krävs ett genomtänkt och gemensamt synsätt inom föreningen.

 • OV Helsingborg utvecklar spelare från handbollsskolan och vidare genom ungdomsåren genom att bilda handbollslag i varje åldersklass med hjälp av aktiv medverkan från föräldrar som ledare och tränare för de yngre lagen.
 • Vi strävar att vara självförsörjande på spelare i junior- och seniorlag.
 • OV Helsingborg rekryterar tränare och ledare så långt som möjligt inom den egna föreningen.
 • Vi prioriterar utbildning och utveckling av våra ledare.
 • Efter handbollsskolan ska vi sträva efter att ha minst två pojk- respektive flicklag per åldersklass. Detta gör vi för att säkra återväxten men även för att följa målsättningen med att ge alla aktiva möjlighet att spela handboll.
 • Mål
 • o att bedriva handbollsutbildning och tävlingsverksamhet med B-ungdom och yngre med fokusering på lärande och glädje.
 • o Målet för våra A-ungdomar, juniorer, utvecklingslag och A-lagsspelare är att tillhöra de främsta i landet.
 • o Vårt mål på seniornivå är att vara en etablerad elitserieklubb.
 • I OV Helsingborg kan spelare, oavsett ambition eller kunnande, delta i vår verksamhet oberoende av om det sker på elitnivå eller i motionssyfte.
 • Ansvaret för den egna utvecklingen ökar med stigande ålder
 • Deltagandet ska bygga på ett engagerat intresse för handboll som sport och för OV Helsingborg som förening.
 • Medlemmarna i OV Helsingborg ska ställa upp på och följa de fastlagda värderingarna.

Mission - Vår klubbidé är:

"Att erbjuda medlemmarna en lustfylld och idrottslig utveckling som bidrar till ett socialt och harmoniskt liv".

Det gör vi genom att:

 • Ha en öppen dialog. Med insyn och samarbete ska vi nå våra högt ställda mål.
 • Ha välutbildade tränare och ledare för att klara av att utveckla lagen och spelarna.
 • Våra lag och ledare följer den "Gröna tråden", som är OV Helsingborgs utvecklingsplan.
 • Alltid ha en framåtsträvande syn på ekonomiska satsningar, men där klubbens ekonomi inte skall äventyras av osäkra riskprojekt.
 • Föreningen följer alltid gällande lagar, bestämmelser och förbundsregler som berör verksamheten.
 • Styrelsen har det yttersta ansvaret för att riktlinjerna sprids och följs.
Md vistallerupp
Vår huvudpartner
Md handbollsligan
Md ov puff ovklader linje 230x175
Md 320x160px mobilen
Md md idrottens bingo 250x120
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub