Ov banner03 200601

OV deltog förra veckan i arbetsmöte på kungliga slottet

Publicerad 2020-02-21 13:15
Mote kungliga slottet
Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna
Kronprinsessparets Stiftelse delar årligen ut anslag till projekt som verkar för god hälsa och stärkt gemenskap bland barn och unga i Sverige.

Kronprinsessparets Stiftelse vill genom projektanslagen möjliggöra att barn och unga oavsett förutsättningar ska få växa upp till trygga och starka individer med en positiv framtidstro. Med hjälp av Expertrådet och Ungdomsrådet valde Stiftelsen ut projekt som skapar en positiv förändring i samhället och stödjer dessa projekt genom att bidra med finansiering och kunskap.

Organisation: OV Helsingborg HK Projekt: Handbollsskola för alla - mot utanförskap och för integration genom handbollsträning och läxhjälp.
OV Helsingborgs samhällsprojekt, "Handbollsskola för alla", har nu varit igång i drygt tre år. Varje vecka deltar cirka 300 barn, 7-10 år, i verksamheten. I fyra olika stadsdelar bedrivs handbollsträning och läxhjälp på eftermiddagar som ett led i att visa barnen en väg in i ett välkomnande föreningsliv. Projektet syftar till att motverka att barn hamnar i utanförskap och får leva i samhället istället för utanför. Med tidiga insatser ökar chanserna att motivera barn att finna en meningsfull och aktiv fritid. Vi arbetar med motverkande av utanförskap och integrering av barn och föräldrar i vår ordinarie handbollsverksamhet.

Mats Jacobson, projektledare, OV Helsingborg
Md vistallerupp
Vår huvudpartner
Md handbollsligan
Md ov puff ovklader linje 230x175
Md 320x160px mobilen
Md md idrottens bingo 250x120
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub