Ov banner03 200601

Handbollsskola för alla

Projektet "Handbollsskola för alla - mot utanförskap och för integration" bedrivs i fyra utsatta områden i Helsingborg: Dalhem, Drottninghög, Fredriksdal och Söder. Målet är att fler barn ska få en meningsfull och aktiv fritid genom läxhjälp, lek och handbollsträning.

"Handbollsskola för alla" innebär strukturerade aktiviteter 1-2 gånger per vecka för flickor och pojkar i åldern 7-10 år. Projektet anordnar även omfattande lovverksamhet med barn från hela Helsingborg. Sommaren 2019 deltog 2500 barn i sommarskolan. På lång sikt är syftet att minska antalet ungdomar som hamnar i utanförskap. Projektets initiala projekttid var tre år, 2016-2019.

"Handbollsskola för alla" är ett mycket omfattande projekt inom OV Helsingborg, men även i kommunen, Projektet stöddes under de tre första åren främst av Arvsfonden med 4,5 miljoner kronor, men också genom ett betydande bidrag från Crafoordska stiftelsen. Även Helsingborgs stad samt Helsingborgshem och Sparbanksstiftelsen Skåne bidrog till projektet.

Examensarbete visar på effekten av projektet

I början av 2019 färdigställdes ett examensarbete* av två studenter vid Lunds universitet (Socialhögskolan). Denna uppsats visade tydligt på vilken positiv skillnad projektet har medfört för barn och andra som deltar i verksamheten.

* " Handboll – En arena för integration? " – En kvalitativ intervjustudie av ett integrationsprojekt startat av en handbollsklubb – Ella Apelberg & Filippa Sarenbrant.

OV Helsingborg presenterade sitt samhällsprojekt på internationell konferens

Institutionen för Idrottsvetenskap vid Malmö högskola stod tillsammans med European Association for Sport Management. EASM, värd för The European Sport Management Conference. Konferensen hölls på Malmö Live 5-8 september 2018. 750 – 800 personer, från hela världen, deltog under programmet.

OV Helsingborg höll presentation på Svenska Ambassaden i Köpenhamn

Under en lunchmottagning på svenska ambassaden i Köpenhamn presenterade OV Helsingborg sitt sociala projekt " Handbollsskola för alla ". Mottagningen arrangerades i samband med handbolls-VM i januari 2019 med deltagande av bl a hela den svenska truppen, som hade spelledig dag, och särskilt inbjudna gäster från näringsliv och handbollsförbund.

OV Helsingborg tillsammans med olika intressenter har fått otaliga bevis vilket stort behov som finns i utanförskapsområden samt vilken nytta projektet har gjort. Våren 2019 togs därför beslutet att fortsätta med projektet samt att arbeta för fortsatt finansiering. Detta har i dagsläget resulterat i att 13 olika organisationer/stiftelser har valt att stödja verksamheten

Två heltidsanställda, tio deltidsanställda tränare samt ca 25 volontärer arbetar i verksamheten. Projektet drivs inom OV Helsingborg av Mats Jacobsson, projektledare, och Lars Persson, idrottslig ledare.

För mer information, eller om du vill anmäla dig som volontär, kontakta Mats eller Lars. Se kontaktuppgifter.

Partners till Handbollsskola för alla

Vi stödjer Handbollsskola för allaPress och media

"Handbollsskola för alla" har fått mycketuppmärksamhet i media. Här har vi samlat några aktuella klipp ur lokal och nationell media.

  • INSLAG I P4 RADIO MALMÖHUS - Här spelar barnen handboll efter skolan, hellre än att gå hem. Lyssna Här
  • Lokaltidningen Helsingborg den 13 maj 2017 "Handbollsprojekt växer och vill starta sommarskola" Läs här
  • Sveriges radio P4 11 maj 2017 Lyssna här
  • Sveriges Television Rapport 11 maj kl 18.30 "Om Handbollsskola för alla" Titta här
  • Svenska Ambassaden i Köpenhamn - Presentation januari 2019 Läs här
  • Svenska kyrkans tidning Amos - Reportage på Drottninghög september 2019 Läs här
  • Helsingborgs Dagblad - sommarskola 2019 Läs här
  • Handbollsskolan räddad av kungligt stöd - Läs här
  • OV Helsingborg satsar på handboll och läxhjälp - ett lyckokast, (reportage i SVT) Läs här
  • OV Helsingborg satsar på handboll och läxhjälp - ett lyckokast, (.pdf) Läs här

Är du intresserad av att veta mer om "Handbollsskola för alla" eller vill du bli volontär inom projektet? Hör gärna av dig till oss.

Md lars persson
Idrottslig ledare Handbollsskola för alla
0702 777022
Md mats engblom
Klubbchef
073-179 53 54
Md mats jacobsson
Projektledare Handbollsskola för alla
0708-497825
Md handbollsskola f r alla
Md vistallerupp
Vår huvudpartner
Md handbollsligan
Md ov puff ovklader linje 230x175
Md 320x160px mobilen
Md md idrottens bingo 250x120
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub